Działalność sklepu wstrzymana!

W związku z zawieszeniem przez nas działalności GroTeki44, możliwość składania zamówień w sklepie została wstrzymana do odwołania.

W przypadku pilnych spraw prosimy o kontakt e-mailowy.infolinia (pon-pt | 10:00 - 17:00):

22 266 84 88
801 011 608

 

fax: 22 266 80 84
e-mail: kontakt@groteka44.pl

GG online (kliknij i pisz):
GroTekarz Kamil
GroTekarz Tadeusz


Odbiór osobisty:
Warszawa Białołęka - sprawdź

Kategorie

Polityka Prywatności

W ramach niniejszego działu zajmiemy się omówieniem zasad polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym GroTeka44.pl, precyzując zakres gromadzonych przez nas informacji, wskazując miejsce ich przechowywania, techniki ich ochrony oraz wyjaśniając przyczyny i sposoby ich wykorzystywania. Ponadto przedstawimy również prawa, którymi dysponują konsumenci względem przechowywanych przez nas danych.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej - kontakt@groteka44.pl

Kim jesteśmy?


Sklep Internetowy GroTeka44.pl dostępny pod adresem internetowym www.groteka44.pl prowadzony jest przez KAMILA KOROBKOW oraz TADEUSZA KOROBKOW prowadzących działalność gospodarczą pod firmą GROTEKA44 TADEUSZ KOROBKOW, KAMIL KOROBKOW SPÓŁKA CYWILNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Skarbka z Gór 122b/30, 03-287 Warszawa, NIP 5242782115, REGON 361934450, adres poczty elektronicznej: kontakt@groteka44.pl, numer telefonu: 222668488 oraz numer faksu: 222668084.

Jakie kwestie uregulowane zostają niniejszą Polityką Prywatności?


 • Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do witryny internetowej sklepu GroTeka44.pl i koncentruje się na opisie różnych typów informacji, które zbierane są przez nas, podczas korzystania przez klienta ze strony naszego sklepu, na potrzeby zapewnienia właściwego jej działania. Wszelkie podejmowane przez nas w tym zakresie czynności, odbywają się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności.
 • Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się szczególnie do danych osobowych oraz wszelkich informacji, przekazywanych nam przez klientów podczas korzystania ze strony naszego sklepu. Przez hasło „dane osobowe” należy rozumieć informacje, które w powiązaniu ze sobą lub każda z osobna, umożliwiają identyfikację klienta, szczególnie dotyczące danych, takich jak nazwisko lub imię, adres, poczta e-mail, identyfikator sieciowy, dane odnoszące się do lokalizacji.
 • W pełni respektując prawo do prywatności klienta, przetwarzamy jego dane w zgodzie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej prawami ochrony danych osobowych.
  Postępujemy w zgodzie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych, co oznacza, że spoczywa na nas odpowiedzialność za wykorzystywane przez nas na potrzeby realizacji zamówień i usług informacje o klientach. Ponadto na naszych Partnerach (szersze omówienie dostępne jest niżej) spoczywa odpowiedzialność za dane osobowe klienta, przetwarzane przez nich w ramach realizacji powierzonych im obowiązków.
 • Sklep internetowy GroTeka44.pl posiada zaufanych Partnerów, z którymi kooperuje, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takich jak firmy kurierskie, platformy pośredniczące w realizacji płatności internetowych, dostawcy oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby realizacji usług oraz inne podmioty. Bardziej szczegółowo kwestia ta została omówiona w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.
 • Firma GROTEKA44 TADEUSZ KOROBKOW, KAMIL KOROBKOW SPÓŁKA CYWILNA, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, jest administratorem danych osobowych wykorzystywanych przez sklep internetowy GroTeka44.pl i obejmowanych przez niniejszy dokument Polityki Prywatności. Poszczególni Partnerzy sklepu internetowego GroTeka44.pl są administratorami danych osobowych obejmowanych przez niniejszy dokument Polityki Prywatności i wykorzystywanych przez nich na potrzeby realizacji powierzonych im zadań, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Jakie dane gromadzimy?


 • Podczas rejestracji konta klienckiego w sklepie internetowym GroTeka44.pl, klient przekazuje nam swój adres e-mail oraz samodzielnie ustawiania do niego hasło. Hasło jest szyfrowane i nie posiadamy do niego dostępu. Klient może także podać, w ramach konta klienckiego, swoje dane teleadresowe. Informacje zawarte w ramach konta klienckiego klienta chronione są hasłem, za którego bezpieczeństwo odpowiedzialny jest klient.
 • W trakcie składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu GroTeka44.pl, klient przekazuje nam swój adres e-mail, numer telefonu oraz dane adresowe konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia. Dane te zbierane są - zgodnie z wolą klienta - wyłącznie w celach realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej oraz - w przypadku wyrażenia przez klienta zgody, poprzez wybranie stosownej opcji podczas składania zamówienia - w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.
 • Podczas korzystania przez klienta ze sklepu internetowego GroTeka44.pl możemy także zbierać następujące informacje:
  • Techniczne informacje odnoszące się do urządzenia, za pośrednictwem którego klient korzysta ze strony sklepu internetowego GroTeka44.pl, obejmujące m.in dane dotyczące łącza sieciowego lub internetowego Klienta, adresu IP, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej lub innych technicznych detali dostarczanych przez przeglądarkę. Powyżej wymienione techniczne informacje o użytkownikach sklepu internetowego GroTeka44.pl, o wykonywanych przez nich działaniach oraz schematach zachowania, nie zawierają danych osobowych.
  • Szczegóły odnoszące się do korzystania ze strony sklepu internetowego GroTeka44.pl przez klienta, obejmujące m.in. informacje o lokalizacji lub historię nabytych produktów.
  • Informacje przekazywane przez klienta obsłudze sklepu internetowego GroTeka44.pl, potrzebne do udzielenia klientowi pomocy w przypadku pojawienia się z jego strony pytań lub natrafienia na problemy.
  • Pozostałe informacje, które klient przekazuje nam w trakcie użytkowania strony sklepu internetowego GroTeka44.pl.

Jakie informacje przetwarzają nasi Partnerzy?


 • W ramach realizacji umowy z klientem sklep internetowy GroTeka44.pl upoważniony jest do przesłania na adres poczty elektronicznej klienta zaproszenia do wypełnienia ankiety potransakcyjnej, służącej zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. W tym celu sklep internetowy GroTeka44.pl udostępnia adres e-mail klienta spółce Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 • W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym GroTeka44.pl ze sposobu dostawy przesyłką Paczkomatów InPost lub przesyłką kurierską, sklep internetowy GroTeka44.pl udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie sklepu internetowego GroTeka44.pl.
 • W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym GroTeka44.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą sklep internetowy GroTeka44.pl udostępnia zebrane dane osobowe klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym GroTeka44.pl, to jest spółce PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • W przypadku klienta, który wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie stosownej opcji, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym GroTeka44.pl, sklep internetowy GroTeka44.pl udostępnia zebrane dane osobowe klienta Grupie Allegro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182 w Poznaniu (60-166) w celu umożliwienia Klientowi wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji (za pośrednictwem platformy internetowej Ceneo.pl) w sklepie internetowym GroTeka44.pl.

W jaki sposób pozyskujemy gromadzone dane?


Sklep internetowy GroTeka44.pl może zbierać, przetwarzać oraz wykorzystywać następujące informacje (w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem wyszczególnionych we wcześniejszej części dokumentu Partnerów):

 • dane przekazywane przez klienta w trakcie użytkowania strony sklepu internetowego GroTeka44.pl,
 • informacje przekazywane przez klienta w trakcie kontaktowania się z obsługą sklepu internetowego GroTeka44.pl.

Polityka plików Cookies


Sklep internetowy GroTeka44.pl oraz jego Partnerzy mogą pozyskiwać dane za pośrednictwem tzw. plików „Cookies”. Szersze omówienie tego zagadnienia znajduje się w Polityce plików Cookies, udostępnianej do wglądu m.in. pod następującym linkiem - https://groteka44.pl/webpage/polityka-plikow-cookies.html. Polityka plików Cookies sklepu internetowego GroTeka44.pl jest integralną częścią niniejszego dokumentu Polityki Prywatności.

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów?


Sklep internetowy GroTeka44.pl zobowiązany jest do zapewniania ochrony danych osobowych klienta, za pośrednictwem, zgodnych z branżowymi standardami, środków organizacyjnych oraz technicznych. W związku z tym:

 • Do przechowywania danych osobowych klienta sklep internetowy GroTeka44.pl korzysta z bezpiecznych serwerów firmy hostingowej home.pl S.A., które chronione są przy wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych algorytmów szyfrujących.
 • Wszelkie wprowadzane przez klienta dane w ramach strony sklepu internetowego GroTeka44.pl chronione są poprzez technologię szyfrującą SSL.
 • Do obsługi płatności internetowych sklep internetowy GroTeka44.pl korzysta z usług firmy PayPro SA (przelewy24.pl), stosującej szereg najnowocześniejszych zabezpieczeń, w tym również technologię szyfrującą SSL.
 • Sklep internetowy GroTeka44.pl korzysta z odpowiednich zabezpieczeń organizacyjno-technicznych, aby zabezpieczyć dane osobowe klienta przed bezprawnym oraz/albo nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Należy mieć na uwadze, iż niezależnie od zabezpieczeń stosowanych przez sklep internetowy GroTeka44.pl do ochrony informacji osobowych klienta, przekazywanie danych za pośrednictwem internetu nigdy nie jest w pełni bezpieczne, co wiąże się z ryzykiem przechwycenia lub wykorzystania przekazywanych danych przez nieposiadające stosownych uprawnień osoby trzecie. Ze swojej strony sklep internetowy GroTeka44.pl dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane klienta przed takimi sytuacjami, jednak nie jest w stanie zagwarantować klientowi 100% skuteczności ochrony transmitowanych przez niego danych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane klientów?


 • W sklepie internetowym GroTeka44.pl dane klienta mogą być użytkowane w celu:
  • realizacji zobowiązań wobec klienta, wynikających z zawartych pomiędzy klientem a sklepem internetowym GroTeka44.pl umów,
  • udostępnienia klientowi pełnej funkcjonalności oferowanej przez stronę sklepu internetowego GroTeka44.pl,
  • realizacji usług ze strony naszych Partnerów na rzecz klienta, w tym m.in. usług firm pośredniczących w procesie dokonywania płatności internetowych, jednak wyłącznie w ramach zakresu koniecznego do wykonania tego rodzaju usługi.
 • Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego GroTeka44.pl przed zawarciem danej umowy.
 • Dane nieosobowe klienta mogą być przekazywane przez sklep internetowy GroTeka44.pl do podmiotów zajmujących się analizowaniem informacji, wspierając tym samym działalność sklepu internetowego GroTeka44.pl

Twoje prawa


Klient sklepu internetowego GroTeka44.pl ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do złożenia wniosku o usunięcie ich z systemu sklepu internetowego GroTeka44.pl. W każdym momencie ma także możliwość odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Żądania w tym zakresie mogą zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: ul. Skarbka z Gór 122b/30, 03-287 Warszawa;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@groteka44.pl

Zmiany Polityki Prywatności


Sklep internetowy GroTeka44.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej Polityki Prywatności z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu przetwarzania danych osobowych, w sposób nie ograniczający praw klienta. W przypadku zaistnienia tego rodzaju zmian klient zostanie poinformowany o tym fakcie, zaś na stronie sklepu internetowego GroTeka44.pl umieszczona zostanie zmodyfikowana wersja dokumentu Polityki Prywatności.